Należy szanować przeznaczenie; przeznaczenie, które słabemu powiada "przepadnij!"...  WEJŚCIE

Strona nie zawiera treści niezgodnych z prawem...
zawiera jednak poglądy powszechnie uznawane (przez niewiedzę zresztą...) za 'złe'...
Uwaga! Niektóre texty lub obrazy mogą być obraźliwe,
wejście wyłącznie na własną odpowiedzialność i z własnej woli!

[ WYJŚCIE ]        [ WEJŚCIE ]